बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ

"बजारमुखी कृषिको आधार, समुन्नत नेपालको पूर्वाधार"
कृषि मेला २०७९

मिति: २०७९ फागुन २ देखि ६ गतेसम्म
स्थान: बाल मन्दिर परिसर, बुटवल रुपन्देही


थप जानकारीको लागि सम्पर्क
फोन नं: ०७१-५३४७४६, ५३१३४६
ईमेल: butwalcci@gmail.com

फेसबूक: https://www.facebook.com/agrofairbtl 

Copyright © 2005 - 2024. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by