उद्योग संगठन मोरङ

विराट एक्स्पो २०७९
(कृषि तथा औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी)

मिति: २०७९ मंसिर २९ देखि पौष ६ गतेसम्म
स्थान: विराटनगर


थप जानकारीको लागि सम्पर्क
फोन नं: ०२१-५१५७१२, ५७७६४६
ईमेल: [email protected]


 

Copyright © 2005 - 2022. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by