"तनहूँ महोत्सव हाम्रो आधार, आर्थिक सामािजक विकासको पूर्वाधार"

आठौं तनहूँ महोत्सव २०७८

२०७८ चैत्र १० देखि २० गतेसम्म
वि.पि. बनवाटिका, दमौली, तनहूँआयोजक
तनहूँ उद्योग वाणिज्य संघ
भीमसेन स्थान, मौली, तनहूँ
फोन ०६५-५६०९७८, ५६१५११
ईमेल: tanahunchamber@gmail.com
http://tanahuncci.org.np/

Copyright © 2005 - 2022. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by