सुर्खेत उद्योग वाणिज्य स‌ंघ

तीन आर्थिक वर्षको संयुक्त साधारण सभा 

मिति: २०७८ मंसिर ४ गते
समय: बिहान ११:०० बजे
स्थान: शुभ होटल


थप जानकारीको लागी सम्पर्क
फोन: ०८३-५२०३००, ५२५१५६, ५२०३२०

ईमेल: surkhetcci@gmail.com
 

Copyright © 2005 - 2022. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by